Formulár na odstúpenie

- tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený

- tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho

hodnota pri ďalšom predaji

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE

PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ MI VRÁTIŤ PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA

DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE

DODANÝ TOVAR VRÁTENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO

TOVARU PREDÁVAJÚCEMU.

v prílohe nájdete priložený formulár

ďakujem pekne

Zostať v kontakte